[VTV1] Niềm vui của một dịch giả là…

… lâu lâu lại nhìn thấy quyển sách yêu quý của mình được “trình làng” một cách đầy bất ngờ… 😉

Và vui hơn nữa khi chính những độc giả của mình báo tin vui này cho mình! 😡

“Con cái chúng ta đều giỏi” lên VTV1 ngày 6/7/2009, chương trình “Mỗi ngày một cuốn sách”:

Comments 13

  1. baogiang
  2. pham van toan
  3. Nguyễn Thị Kim Oanh
  4. Phương Anh

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: