… lâu lâu lại nhìn thấy quyển sách yêu quý của mình được “trình làng” một cách đầy bất ngờ… 😉

Và vui hơn nữa khi chính những độc giả của mình báo tin vui này cho mình! 😡

“Con cái chúng ta đều giỏi” lên VTV1 ngày 6/7/2009, chương trình “Mỗi ngày một cuốn sách”:

https://www.youtube.com/watch?v=6U5JD2hGH0A