[Tiki] Giao lưu phỏng vấn 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy

2012-11-11T08:29:38+07:00

Những chia sẻ hết sức gần gũi và thực tế của 2 dịch giả trẻ nổi tiếng là anh Trần Đăng Khoa và chị Uông Xuân Vy về công việc dịch thuật và quan điểm [...]

[Tiki] Giao lưu phỏng vấn 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy2012-11-11T08:29:38+07:00