[Tiki] Giao lưu phỏng vấn 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy

Những chia sẻ hết sức gần gũi và thực tế của 2 dịch giả trẻ nổi tiếng là anh Trần Đăng Khoa và chị Uông Xuân Vy về công việc dịch thuật và quan điểm dịch thuật.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: