Đây là thời điểm mình thật sự tin tưởng rằng: miễn là mình yêu quý công việc, làm hết sức mình và làm tốt, phần thưởng mà mình nhận được sẽ xứng đáng…

Cho dù nền kinh tế có ảm đạm đến mức nào, cho dù nhận được thông báo là toàn công ty không được tăng lương vào năm nay…

Mình cũng đã trở thành người DUY NHẤT trong toàn Yahoo! Asia (CC) – sếp bự nói thế – được thăng chức. Mà khi đã thăng chức thì thông báo “không tăng lương” không có áp dụng nữa.  😀

Mặc dù nói thật là giá trị vật chất không nhiều do điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng giá trị tinh thần thì cực kỳ lớn.

Mình rất vui và tự hào về bản thân mình. Vui hơn rất nhiều những lần được tăng lương trước đây.

Đơn giản là khi đạt một cái gì đó trong lúc khó khăn, thử thách thì niềm vui nhận được sẽ nhân đôi nhân ba.