Giới thiệu Uông Xuân Vy

10+ năm dịch thuật 10,000+ giờ kinh nghiệm 150,000+ fans Facebook 40+ quyển sách 1,200,000+ độc giả 40+ bài viết

Tiểu sử ngắn gọn

Doanh nhân – Dịch giả Uông Xuân Vy (sinh năm 1982) là một phụ nữ trẻ …

Đọc thêm