Trong phần giao lưu này, dịch giả Trần Đăng Khoa và dịch giả Uông Xuân Vy sẽ chia sẻ với các bạn một số góc nhìn khác và sâu hơn về công việc dịch thuật. Hãy cùng xem và khám phá bạn nhé.