[Tạp chí Eva] Dịch giả Uông Xuân Vy: Bỏ Singapore về Việt Nam làm giám đốc

2016-05-30T15:23:59+07:00

Eva.vn - “Được sống với ước mơ của mình là mơ ước của tất cả mọi người. Nhưng con đường đi đến ước mơ không bao giờ bằng phẳng mà đầy chông gai thử thách". [...]

[Tạp chí Eva] Dịch giả Uông Xuân Vy: Bỏ Singapore về Việt Nam làm giám đốc2016-05-30T15:23:59+07:00